(suomi) Pallot & varusteet

Det är trygt att flyga med ballong

Flygning med varmluftsballong är liksom annan flygverksamhet övervakad och reglerad av Luftfartsverket. Aerohot utför passagerarflygningar med Luft-fartsverkets tillstånd. Vår pilot är en av Finlands mest erfarna ballongpiloter och han innehar tillstånd för yrkesflygare vilket erfordras för
passagerarflygningar. Aerohots flygutrustning är av modern ballongteknik och regelbundet inspekterad av Luftfartsverket.

Flygning med varmluftsballong är i hög grad beroende av vädret. Väderleksförhållandena kontrolleras före flygningen bl.a. från Meterologiska institutets väderleksservice. Flygningar med passagerare göres endast under absolut trygga väderleksförhållanden.

Ballongflygningen är ekologisk. Ballongflygarna respekterar landägarnas rätt och egendom. För de flesta är ballongerna en vacker och glad syn och landningen en välkommen händelse. Ballongflygarna förhåller sig varsamt och med högaktning till det område över vilket de flyger.

Beställningar och tillägsinformation om flygningar:
+358 (0)400 937 778
info(a)aerohot.fi