Frågas ofta

FAQ (Frågas ofta)

Hur skall jag klä mig för flygningen, är det kallt där uppe?

För flygningen är det bra att klä sig i fritidskläder efter temperaturen. Det är viktigt att du kan röra dig bra i kläderna. På den höjd vi flyger är det inte kallare än på marken, och emedan ballongen rör sig med vinden, känner du inte av vinden i korgen. På fötterna fritidsskor eller motsvarande.

Kan man använda mobiltelefon i ballongen ?

Flyglagen förbjuder användning av mobiltelefon i flygplan, också i ballonger. Mobiltelefonen skall alltså vara stängd under flygningen. Efter landningen kan telefonerna igen slås på.

Är det tillåtet att fotografera?

Ja, det är det! Du kan fritt ta foton från luften. Kom ihåg att ta med dig kamera, videokamera eller kikare!

I vilket väder går det att flyga?

Man kan flyga med varmluftsballong endast vid vackert väder. T.ex. en hård eller byig markvind (över 5 m/s), regn eller dålig sikt gör det omöjligt att flyga. Då vi samlas för flygningen har vi på förhand försäkrat oss om att vädret sannolikt är lämpligt för flygning. Förberedelserna för flygningen kan i allmänhet sätta igång genast efter det vi har anlänt till startplatsen. Någon gång kan det hända att att man i detta skede hamnar att vänta på att vinden skall avtaga i styrka.

Hur snabbt flyger varmluftsballongerna?

Flyghastigheten är densamma som vindens hastighet. Om markvindens hastighet är över 5 m/s, går det i allmänhet inte att fylla ballongen. Det här är också vindhastighetsgränsen för våra flygningar.

Hur högt flyger man med varmluftsbalong?

Bäst njuter man av en ballongflygning som sker på en höjd av 150-400 meter. Då varmluftsballongerna flyger över bebygda trakter, håller de sig på en höjd av minst 300 meter. Det finns ingenting som hindrar att flyga också högre. Med specialutrustade ballonger har man flygit t.o.m. på en höjd av 16 km.

Hur länge flyger varmluftsbalongerna?

Passagerarflygningar med ballong räcker ungerfär en timme. Det är också möjligt att göra längre färder med ballong. Flygtiden beror på temperaturen, vikten som transporteras och bränslet som finns ombord.

Hur styrs en varmluftsballong?

Ballongen rör sig i samma riktning och med samma hastighet som vinden. En yrkesskicklig pilot väljer en höjd där vindriktningen är den bästa möjliga. Markvindarna blåser ofta i en annan riktning än vindarna högre upp. Höjden regleras med en brännare, med vilken luften i ballongen värms upp. Då brännaren användes, stiger ballongen högre. Annars svalnar luften långsamt och ballongen sjunker.

Hur kommer jag tillbaka hem?

Då varmluftsballongen har lyft följer hjälppersonalen på marken ballongen med bil. Markpersonalen försöker komma så nära landningsplatsen som möjligt genom att använda kartor, syn- och radiotelefonkontakt. Markpersonalen hjälper piloten att tömma och samla ihop ballongen och transporterar passagerare och utrustning tillbaka till samlingsplatsen.


Beställningar och tillägsinformation om flygningar:

+358 (0)400 937 778
info(a)aerohot.fi