Toimitusehdot

Yleistä

Aerohot Balloons Hki Oy:n henkilökunta tekee parhaansa, että asiakkaat olisivat tyytyväisiä palveluumme. Aerohot Balloons HkiOy:n
toimintaa ohjaavat Suomen laki, viranomaisten määräykset ja oma laatujärjestelmämme.

Kauppa on sitova sopimus. Lipun tai lahjakortin (myöhemmin lippu) tilaaminen merkitsee sopimuksen tekemistä. Ostaja tai myyjä ei voi yksipuolisesti muuttaa sopimusta eikä ostaja voi siis yksipuolisesti peruuttaa tilaustaan. Sopimuksen muutokseen tarvitaan molempien osapuolien suostumus. Sekä ostajan että myyjän velvollisuuksista ja oikeuksista säädetään kuluttajansuojalaissa.

Kuluttajansuojalakia ei sovelleta kahden yrityksen keskinäiseen kauppaan. Jos erikseen ei ole muuta sovittu, noudatetaan näitä ehtoja Aerohot Balloons Hki Oy:n ja ostavan yrityksen välillä.

aerohot 181Lipun maksaminen

Tilattu lippu on maksettava eräpäivään mennessä. Maksuaika on normaalisti 14 päivää. Jos varaus on tehty alle 14 päivää ennen suunniteltua lentoa, on lippu maksettava heti tai viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä.

Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, voi Aerohot Oy peruuttaa lentoa koskevan varauksen. Varauksen peruuttaminen ei tarkoita, ettei laskua tarvitse maksaa.

Maksettu lippu on voimassa vuoden tilauspäivästä laskettuna. Yleisölentoja tehdään huhtikuun puolivälistä lokakuun alkuun. Aerohot Oy perii saatavansa perintä- ja korkolakien ohjeistuksien
mukaisesti.

Peruutusehdot

Jos asiakas peruuttaa varaamansa lennon myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, katsotaan lippu käytetyksi. Jos lasku on vielä siinä vaiheessa ollut maksamatta, on asiakkaan silti maksettava koko summa.

Käyttämätön lippu lunastetaan takaisin ainoastaan siinä tapauksessa, että peruutus on johtunut asiakkaan ylivoimaisesta esteestä.

Ylivoimainen este

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varauksensa ja saada takaisin maksettu summa vähennettynä 25 euron toimistokuluilla, jos olisi
kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle sen vuoksi, että:

a) hän itse tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania.

b) hänelle tai kumppanille, jonka kanssa hän on yhdessä varannut lennon, sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma
(liikenneonnettomuus, tulipalo tms.), jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle.

Asiakkaan on ilmoitettava esteestä viivytyksettä Aerohot Oy:lle. Lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten
lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Takaisinmaksua varten Aerohot Oy:lle on lisäksi annettava nimi- ja osoitetiedot sekä tilinumero.

Raskaus

Asiakkaalla on raskauden vuoksi oikeus saada lippuunsa 9 kuukautta jatkoaikaa. Jatkoaika kestää siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 9 kuukautta.

Asiakkaan sopimaton käytös

Lentäjällä on oikeus kieltää asiakkaan osallistuminen lennolle, jos asiakas aiheuttaa itselleen tai muille turvallisuusriskin tai selvän
viihtyvyyshaitan. Riskinä tai haittana voi olla esimerkiksi ohjeiden noudattamattomuus, päihtyneisyys ja aggressiivinen tai impulsiivinen käyttäytyminen. Jos asiakkaalta kielletään osallistuminen lennolle, hänen lippunsa mitätöityy.

Lennon peruuntuminen sääesteen vuoksi

Kuumailmapallolentäminen edellyttää suotuisaa säätä. Lentäjä tekee päätöksen lennon toteuttamisesta ilmailumääräysten, meteorologilta saamiensa säätietojen ja lennonjohdon ohjeiden perusteella. Jos asiakkaan tekemä lentovaraus peruutetaan sääesteen vuoksi lipun viimeisen voimassaolokuukauden aikana, jatketaan lipun voimassaoloa 2 kuukautta. Jos peruutus tapahtuu lokakuulle suunnitellulle lennolle, jatketaan voimassaoloa 5 kuukautta.

Rannikolle suunnitellut lennot voidaan siirtää sisämaahan tuuliolosuhteiden vuoksi. Lentäjä tekee lennosta päätöksen turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Reklamaatio

Jos asiakas kokee, että Aerohot Oy:n tuottama palvelu on ollut puutteellinen, hänen pitää reklamoida asiasta viipymättä. Reklamaatio pitää tehdä Aerohot Oy:lle viimeistään kahden kuukauden kuluessa virheelliseksi koetusta palvelusta. Suosittelemme kirjallista reklamaatiota.

Riita-asioiden ratkaisu

Jos asiakas kokee, ettei hän saa asiaansa ratkaistua Aerohot Oy:n kanssa neuvottelemalla, voi hän ottaa yhteyttä oman kuntansa
kuluttajaneuvojaan. Tarvittaessa asiakas voi tehdä valituksen kuluttajavalituslautakuntaan. Asiakas voi myös nostaa kanteen
Helsingin käräjäoikeudessa tai oman asuinpaikkansa alioikeudessa.

Aerohot Oy:n vastuu vahinkotilanteessa

Kuumailmapallolennätyksissä noudatetaan Montrealin yleissopimusta vuodelta 1999. Tämä sopimus määrittää ja voi rajoittaa
ilmakuljetusyrityksen korvausvastuuta onnettomuustilanteessa.

Montrealin yleissopimus:

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2004/20040078

 

Varaukset ja lisätietoja lennoista:
0400 937 778
info(a)aerohot.fi